Fra små betongoppdrag
til totalentrepriser

Velkommen til
Norrøn Entreprenør AS

Norrøn Entreprenør AS er et nyetablert selskap som driver med alt fra små betongoppdrag til totalentrepriser på større bygg. Målet er å bli ledende aktør i markedet med spisset fagkunnskap, best service og kvalitet til konkurransedyktige priser. Norrøn Entreprenør er en del Norrøn Gruppen som satser stort gjennom selskapene Norrøn Bolig, Norrøn Rehabilitering, Norrøn Leie til eie og Norrøn Entreprenør. SI Gruppen på Varhaug ble 1. juli 2021 en del av Norrøn Gruppen. Norrøn Gruppen og SI Gruppen har som mål å bli ledende innen boligutbygging og eiendomsutvikling i Dalane og på Jæren.

For mer informasjon:
ta kontakt med Andreas Monge
Tlf: 944 22 816
andreas@norron-entreprenor.no